Articles
 • TDAH
 • Entrevista a Sonia Padovan
 • Carta d'un fill a tots els pares del món
 • Reorganització Neurofuncional - segons Beatriz PADOVAN
 • Audio-psico-fonologia – Tècnica Tomatis
 • Enllaços d'interès
 • Tomatis New
 • Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas
 • Método Padovan
 • Neival - Neurointegració
 • Logopèdia Creixent
 •  

  Tractem a les persones tinguin l’edat que tinguin en sessions individuals. Abans de començar sempre hi ha una primera visita d’informació proposem un pla de treball on es valora el tractament a seguir, la freqüència de les sessions i la seva possible durada.

  En aquesta primera entrevista recollim una informació motriu, auditiva, visual i de les funcions orals i comunicatives que ens ajudaran a programar com ajudar a que cadascú pugui desenvolupar-se segons el seu potencial.

  Els exercicis de la RNF (reorganització neurofuncional segons Padovan), recapitulen la gènesi dels primers moviments que porten a l’infant de la posició horitzontal a la postura vertical, també els que recapitulen el desenvolupament de les mans, dels ulls i de les funcions neurovegetatives orals (nutrició i respiració).

  Cada exercici l’acompanyem d’un poema recitat per la logopeda per tal unir simultàniament el ritme, l’atenció, l’audició, la imaginació i la sincronització dels moviments. Estimulem el sistema nerviós en l’etapa anterior en la que apareix la dificultat, sigui per lesió o per manca d’estimulació. Això permet una millora global de tota la persona.

  Quan cal anar més enrera tenim la possibilitat de recapitular fins l’etapa prenatal amb la tècnica del Dr. Tomatis, a través d’escolta de música convenientment tractada o de gravar la veu de la mare i, a través d’un filtrat especial que potencia els sons aguts, poder ajudar a madurar en l’escolta i el que això comporta quan a alliberament de tensions i millor comunicació amb el nostre entorn.

  Aquesta tècnica també ens permet a través d’una part activa de repetir o fer lectura en veu alta modelant la pròpia veu a través d’un aparell que en diem oïda electrònica.

  Demanem un compromís mínim de 6 mesos per tal de poder fer una valoració de resultats, això no vol dir donar d’alta però sí que, l’esforç que ha fet la persona en tots els aspectes, tingui la possibilitat de poder mesurar-se i tornar a valorar el camí a seguir.

  Al nostre centre també treballem La Veu de forma global, la veu no deixa de ser el resultat de qui som o de com estem, per fer les sessions de rehabilitació fem servir  diferents tècniques de respiració i cant.

   
  C/ Esteve Barangé, 24 Baixos 1ª 08440 Cardedeu T.93 844 44 54 info@cap-i-cua.com
  2018© Cap-i-cua Logopèdia