Logopèdia i Pedagogia integrativa

En la nostra feina, intentem anar una mica més enllà del que els símptomes que ens mostren. Treballem amb el pacient buscant el seu potencial sense incidir en la dificulat directament, sinó indirectament perquè aquesta pugui millorar. La tasca de la Logopèdia és la correcció de les dificultats que afecten a la veu, l’articulació, la paraula i el llenguatge oral i escrit mitjançant tècniques de reeducació. De forma global diríem que és la correcció dels problemes de la comunicació. En diem logopèdia integrativa per dues raons: -Perquè les persones som individus i no ho podem oblidar a l’hora de buscar solucions. En un desajust de sistema nerviós (SN) és on es troba el problema i també la solució, ja que és el principal mediador i modulador de les nostres activitats humanes. -Perquè intentem integrar les tècniques que coneixem adequant-les a cada cas , per tal de provocar la maduració i una millor integració del SN. Els exercicis de la RNF (reorganització neurofuncional segons Padovan), recapitulen la gènesi dels primers moviments que porten a l’infant de la posició horitzontal a la postura vertical, també els que recapitulen el desenvolupament de les mans, dels ulls i de les funcions neurovegetatives orals (nutrició i respiració). Cada exercici està acompanyat d’un poema recitat per la logopeda per tal unir simultàniament el ritme, l’atenció, l’audició, la imaginació i la sincronització dels moviments. Estimulem el sistema nerviós en l'etapa anterior en la que apareix la dificultat, sigui per lesió o per manca d’estimulació. Això permet una millora global de tota la persona.