Tomatis - estimulació auditiva

El camp d’aplicació és molt ampli, abraça des de nens amb problemes d’aprenentatge, fins a músics amb dificultats d’afinació, passant per persones que els costa comunicar-se, etc. Depèn també del camp de treball del terapeuta que estigui utilitzant el mètode. Escoltar, no sentir, és la funció primària de l’oïda. Sentir és un procés passiu, involuntari. Escoltar és un acte voluntari i actiu on la persona ha de posar tota la seva atenció. Per tant podem tenir una magnifica oïda i no escoltar. Escoltar és tant l’habilitat de captar la informació, com la de filtrar el que no ens interessa, i saber organitzar i jerarquitzar la informació en lloc de sentir-nos aclaparats per ella. Quan aquest procés ha sofert distorsions els problemes d’escolta comencen a sorgir portant-nos dificultats en la comunicació amb l’entorn, tant a nivell social com d’aprenentatges.